Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

"Najlepszy Czytelnik Roku 2016/2017"

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na " Najlepszego Czytelnika Roku 2016/2017"
                                                                                                                                                                                                                                  

REGULAMIN KONKURSU
Cele konkursu:
Promocja czytelnictwa
Utrwalanie nawyku obcowania z książką
Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów
Zachęcenie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowy
Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i przekazywania zapamiętanych wiadomości

Zasady konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły
Czas trwania konkursu - cały rok szkolny 2016/2017
Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest
liczba wypożyczonych książek,
terminowość oddawania książek przez czytelnika, dbałość czytelnika o wypożyczone książki,
kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.


Jurorzy wyłaniają czytelników w dwóch kategoriach Czytelnik Roku Szkoły Podstawowej oraz Czytelnik Roku Gimnazjum.


Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 20.06.2017r.
Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę oraz dyplom.
Rozdanie nagród laureatom konkursu, odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.


Zostań najlepszym czytelnikiem w naszej szkole i zdobądź nagrodę.
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat