Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

„WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ"


Biblioteka szkolna ZS Nr 3 w Legionowie serdecznie zaprasza do udziału w XXIV edycji wojewódzkiego konkursu "Wydajemy własną książkę", którego organizatorem jest:

Młodzieżowy Dom Kultury „MURANÓW” im. C. K. Norwida,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej,
Wolskie Centrum Kultury.

I Cele konkursu:
· kształtowanie kultury czytelniczej,
· pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do podejmowania prób 
samodzielnej twórczości literackiej, ilustratorskiej i edytorskiej.

II Uczestnicy  :
· Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej oraz klas I-III Gimnazjum.

III Nagrody:
· Książki oceniane będą w trzech kategoriach:
- literackiej,
- plastycznej,
- edytorskiej.

· Oceny dokona profesjonalne jury. 
· Książka może być nagrodzona bądź wyróżniona w jednej, dwóch lub trzech kategoriach.
· Książce nagrodzonej w trzech kategoriach przyznawany jest tytuł 
„Złotej Książki”.


IV Sposób realizacji

· Książka od początku do końca może być dziełem jednej osoby. 
Może być również wynikiem pracy kilku autorów.

· Książka powinna być estetyczna i wykonana w sposób trwały. Mile widziane są formy wykazujące samodzielność i pomysłowość, 
np. książki-zabawki, niekonwencjonalne formy edytorskie pobudzające wyobraźnię i wzbogacające wymowę literacką. 
Najwyżej oceniane będą prace samodzielnie wykonane przez autorów.

· Książka musi zawierać kartę tytułową, na której widnieje:
- tytuł,
- imię i nazwisko autora (autorów), 
- rok i miejsce wydania.

· W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych twórców wymagane jest podanie ich nazwisk.

· Do każdej nadesłanej książki należy dołączyć pisemną informację, zawierającą
- tytuł książki
- imię i nazwisko autora (autorów),
- wiek autora (autorów).

- Prace stają się wyłączną własnością organizatora. 

- Mogą być drukowane, prezentowane w Internecie i publikowane jako materiał promujący.

- Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

KSIĄŻKI NALEŻY PRZYNIEŚĆ DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ DO 24 MARCA 2017 R.

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat