Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Informacja dotycząca przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 - I NABÓR

Informacja dotycząca przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że od dnia 19.05.2020 r. do dnia 01.06.2020 r. trwa nabór dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021.
Aby ułatwić Państwu zrealizowanie tej czynności w trudnym dla nas wszystkich czasie, informujemy, że udostępniamy Państwu dodatkowy adres mailowy: rekrutacja.sp3@onet.pl, na który można wysyłać wypełnione druki zgłoszeń w formie skanów lub zdjęć. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 774 55 29.
Po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego będzie możliwość uzupełnienia dokumentacji w formie papierowej. Stosowne dokumenty potrzebne do zapisania dziecka do świetlicy szkolnej znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „świetlica – dokumenty do pobrania”.
Kwalifikowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeniowych wypełnionych przez rodziców/prawnych opiekunów. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci klas I – III, których rodzice/prawni opiekunowie pracują zawodowo. Lista dzieci przyjętych do świetlicy na rok szkolny 2020/2021 będzie dostępna w sekretariacie szkoły oraz u kierownika świetlicy od dnia 6 września 2020 r.

Umieszczono: 20.05.2020 r., godz. 12.44
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat