Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dzieci

Szanowni Rodzice,
zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO, proszę o podpisanie „Klauzuli informacyjnej dla osób uprawnionych do odbioru dzieci” przez wszystkie osoby przez Państwa upoważnione w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.

Konsekwencją braku zgody (wypełniona Klauzula) lub jej niewyrażenie skutkuje brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy przez osobę inną niż Rodzice.

Wypełnione „ Klauzule” należy zwrócić do świetlicy do 04.09.2020 r.


Kierownik świetlicy
Aneta Szachna
 
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat