Zespół Szkół nr 3 w Legionowie

  • tel. (22) 774-55-29

Jesteś tutaj:

Kategorie

Główna treść strony

Informacja o programie ERASMUS

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Legionowie biorą udział w projekcie "Łączą nas różnice" ERASMUS +, POWER 2016-1-PL01-KA101-024831. W ramach tego projektu wyjeżdżali na szkolenia językowe i metodyczne do Londynu oraz na Maltę. Nauczyciele korzystali z kursów, których programy są w załączniku. Uczestnicy projektu uczą się także języka angielskiego na kursie organizowanym ze środków funduszu unijnego w siedzibie szkoły. Dzięki temu wprowadzają elementy języka angielskiego na lekcjach różnych przedmiotów, biorą z uczniami udział w międzynarodowych projektach eTwinning, rozwijają wymianę międzynarodową i angażują uczniów do różnych przedsięwzięć z wykorzystaniem języka angielskiego.

                                                                                                                

CREATIVE USE OF TECHNOLOGY In the classroom

PROGRAM Intensive English

The Playground Classroom Language Teaching Methodology for Primary School 

Teacher Training 2017 Fluency and English Language Development for Educators

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mazowiecki Kurator Oświaty
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Mam 6 lat